EMPRESES

Amb l’aplicació de Kanuni Nishati s’assignen les pautes que han de permetre descansar per a rendir, vetant el pas a l'estrès i el descontrol, sabent que les coses es poden fer respectant el ritme natural de cada persona.

El nostre cos necessita parar, sentir les possibles alteracions que estan limitant el nostre rendiment, ja sigui cansament del cos, de la ment o emocions alterades. LdM® ens guiarà aprenent un seguit de passos i tècniques senzilles per tenir cura del nostre benestar diari, aportant-nos mesures de recuperació.


Llum del Mediterrani® 

CENTRE XAMÀNIC DE REACTIVACIÓ DE LA PERSONA

METODOLOGIA LLUM DEL MEDITERRANI®:

PROGRAMA PERSONES i EMPRESES EN FORMA 

Entrenament emocional

Codi mimètic

La finalitat d’aquest programa és dotar l’equip d’un codi propi que l’identifiqui  (codi mimètic). LdM® aporta una sèrie de signes, senyals i vivències que només coneixerà el grup i, fent-se’ls seus, aprendran a connectar d’una forma única, sentint l’exclusivitat de pertànyer al col·lectiu.

Estructurat i pensat per a executar-lo en un ambient d’entorn laboral o de relacions interpersonals, contempla la capacitat de modelar la ment per assolir un nivell de relaxació conscient, que ens permeti en cada moment ser capaços de prendre les decisions més òptimes segons les circumstàncies i projecció que busquem.

Influeix definitivament en la relació amb els altres a tots nivells, assolint un entorn de confiança amb el grup.

Benestar individual

L'eix principal és aconseguir el benestar individual amb la intenció de millorar la conciliació familiar, amb l'entorn més immediat i a nivell laboral. Maximitzant la relació amb nosaltres mateixos, automàticament connectem amb el grup, sistema u organització, incrementant així la productivitat i la motivació perquè tot en conjunt funcioni.

Es potencia la individualitat i l’equilibri de la persona per davant del conjunt de la societat, aconseguint així remoure el nostre entorn i relacionar-nos amb més seguretat en la societat actual.

Per rendir hem de descansar